Działania Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego - Porady - KPP Jarocin

Działania Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

gwiazda3

 

     Piesi i rowerzyści stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Brak oświetlenia przy drogach, brak poboczy do poruszania się pieszych i rowerzystów po drodze, zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi oraz niewłaściwy sposób korzystania z przejść dla pieszych sprawiają, że dochodzi do wielu wypadków. Jarocińscy policjanci od samego rana prowadzą dziś działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” podczas których szczególną uwagę będą zwracać na zachowania kierowców wobec pieszych oraz sprawdzanie czy piesi i kierujący jednośladami nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

 

 

    W okresie jesienno zimowym warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu, a co za tym idzie, piesi oraz rowerzyści poruszający się po drogach stają się słabo widoczni. Tym samym znacznie wzrasta zagrożenie zdarzeniami drogowymi z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego. Niestety przy zderzeniu z pojazdem pieszy i rowerzysta zawsze będą na przegranej pozycji ponieważ nie chronią ich żadne wzmocnione elementy takie jak zderzak, maska samochodu ani poduszka powietrzna.

    Najczęstszą przyczyna zdarzeń drogowych z udziałem pieszych jest pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie na przejście dla pieszych zza stojących pojazdów i w czasie gdy są one jeszcze w ruchu, przechodzenie przy czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych, nieoświetlonych. Bardzo często piesi zapominają także o obowiązku noszenia elementów odblaskowych w miejscach niezabudowanych i nieoświetlonych, gdzie brak jest chodnika.

    Mając na uwadze duże zagrożenie pieszych policjanci ruchu drogowego będą zwracali także szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, którzy często przekraczają prędkość - szczególnie w terenie zabudowanym, nie respektują też pierwszeństwa pieszych w momencie gdy wchodzą oni na przejście dla pieszych a często nie stosują się także do sygnalizacji świetlnej znajdującej się przy takich przejściach.

     Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu (art. 26 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym). Pieszy natomiast musi pamiętać, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia go do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu, a przede wszystkim jego życia i zdrowia.

Najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych to:

- nieostrożne wejście na jezdnię (ponad połowa wszystkich wypadków spowodowanych przez pieszych),

- przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym,

- wejście na jezdnię zza pojazdu.

    Podczas działań policjanci będą też sprawdzać sposób poruszania się po drogach przez rowerzystów, ze szczególnym naciskiem na korzystanie przez nich z dróg dla rowerów w miejscach, w których one się znajdują.

    Rowerzysta musi pamiętać, że po chodniku może poruszać się tylko w wyjątkowych sytuacjach: przy ograniczonej widoczności, silnym wietrze, intensywnych opadach deszczu lub, gdy jadący rowerem przewozi na bagażniku dziecko bądź jest opiekunem dziecka do lat 10 jadącego rowerem samodzielnie. Pamiętać jednak należy, że i w  tym przypadku to pieszy ma pierwszeństwo chodniku.