Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Porady - KPP Jarocin

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

cytryna_m

 

    6 maja 2013 r. przypada V Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów będzie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

 

 

    W 2012 r. w 38 wypadkach drogowych na terenie powiatu jarocińskiego zginęło 7 osób. 42 osoby zostały ranne, odnotowano 556 kolizji drogowych. Jak pokazują statystyki, liczba zdarzeń najcięższych i ilość osób, które poniosły śmierć, w porównaniu z rokiem 2011 spadła. Te dane jeszcze bardziej motywują funkcjonariuszy policji do angażowania się we wzmożone działania kontrolne na drodze oraz prowadzenie akcji edukacyjno-profilaktycznych realizowanym przede wszystkim w szkołach i przedszkolach przez policjantów ruchu drogowego oraz asystentów Zespołu ds. Wykroczeń, Patologii i Nieletnich. Poruszane kwestie dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, którzy są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo i często sami są sprawcami kolizji bądź wypadków.

    Punktem kulminacyjnym obchodów będzie w tym roku prelekcja dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. Uczestnikom spotkania zostaną przedstawione filmu „Idź tak, abyś doszedł” oraz „Zabójcy”. Zostaną  omówione także najczęściej występujące przyczyny wypadków drogowych oraz zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów. Przewidziana jest dyskusja ze słuchaczami w celu wysunięcia wniosków, w jaki sposób zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i jakie nawyki należy wyuczać w kierowcach, by z większą rozwagą poruszali się samochodami w miejscach, gdzie ruch pieszych jest szczególnie wzmożony. Uczestnikom prelekcji rozdane zostaną kamizelki odblaskowe, poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Młodzi słuchacze będą mogli także skorzystać z okazji do przejażdżki rowerem w alkogoglach.

    Spotkanie organizuje Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kaliszu.

   Ponadto w dniach od 6 do 12 maja funkcjonariusze jarocińskiej komendy prowadzić będą działania prewencyjne na drogach, których głównym celem będzie eliminowanie nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego zarówno wśród pieszych, rowerzystów jak i kierowców. Szczególną uwagę mundurowi zwracać będą na to, czy piesi prawidłowo przechodzą przez drogi, zgodnie z sygnalizacją świetlną, poruszają się poboczem zgodnie z przepisami. Ponieważ często dochodzi do zdarzeń, gdzie pieszy zostaję potrącony na chodniku przez rowerzystę, policjanci będą zwracać uwagę na to, czy rowerzyści stosują się do zasad obowiązujących rowerzystów. Należy pamiętać, że rowerem po chodniku można jeździć tylko w szczególnych przypadkach i że zawsze pierwszeństwo należy do pieszego. Z całą surowością karani będą kierowcy samochodów, którzy  nie stosują się do sygnalizacji świetlnej, wyprzedzają przed i na przejściach dla pieszych oraz przekraczają dozwoloną prędkość.

    Powyższe działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego a co za tym idzie zmniejszenie do minimum zdarzeń drogowych z ich udziałem.

 

sp_ciwica