Rowerzyści na drogach - Porady - KPP Jarocin

Rowerzyści na drogach

rowerzyci

 

     Jednym z najbardziej popularnych sposobów przemieszczania się po mieście jest w ostatnich latach rower. Jednak właściciele dwóch kółek nie zawsze pamiętają, że ich także obowiązują przepisy drogowe i często stają się utrapieniem pieszych oraz kierowców.

     Słoneczna aura sprzyja poruszaniu się na rowerach, co widać na drogach zarówno miejskich jak i w plenerze. Niestety, jak pokazały policyjne działania,  poruszający się na dwóch kółkach należą do najbardziej niezdyscyplinowanych uczestników ruchu drogowego, którzy za nic mają obowiązujące ich przepisy. Do najczęściej popełnianych przez rowerzystów wykroczeń należą: jazda po chodniku, brak sygnalizowania wykonywanych manewrów takich jak skręcanie oraz pokonywanie przejść dla pieszych na rowerze.

Przypominamy o tym,  jak należy się poruszać po drogach, kiedy dozwolona jest jazda po chodniku a kiedy stanowi ona wykroczenie. Zgodnie z przepisami, użytkownicy jednośladów mogą korzystać z chodnika tylko w wyjątkowych sytuacjach:

1. gdy nie ma ścieżki rowerowej a warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty (gęsta mgła, gołoledź, silny wiatr)

2. gdy kierujący rowerem opiekuje się dzieckiem w wieku do10 lat jadącym rowerem

3. szerokość chodnika wzdłuż drogi, na której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością przekraczającą 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry.

Kierujący rowerem, który w drodze wyjątku porusza się chodnikiem zobowiązany jest jechać po woli z zachowaniem szczególnej ostrożności i zawsze pamiętać, że na chodniku pierwszeństwo ma pieszy.

     Policjanci będą cyklicznie prowadzić działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno rowerzystów jak i pieszych. Ci, którzy świadomie będą naginać przepisy dla własnych potrzeb a tym samym stwarzać zagrożenie w ruchu muszą liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, za jazdę po chodniku grozi mandat w wysokości 50 zł. Rowerzyści, którzy utrudniają ruch innym pojazdom, mogą otrzymać mandat w wysokości 200 zł.

Pamiętaj!

Kierującemu rowerem zabrania się:

jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu (art.33 ust.3 pkt.1)

jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach (art.33 ust.3 pkt.2)

czepiania się innych pojazdów (art.33 ust.3 pkt.3)

przewożenia osoby w wieku powyżej 7 lat (art.33 ust.2)

na przejeździe dla rowerzystów wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd (art.33 ust.4 pkt.1)

na przejeździe dla rowerzystów zwalniania lub zatrzymywania się bez powodu (art.33 ust.4 pkt.2)

korzystania z telefonu wymagającego trzymania słuchawki (art.45 ust.2 pkt.1)

 

Przepisy o ruchu drogowym nie pomijają także zorganizowanych grup rowerzystów.

     Większe grupy rowerzystów muszą poruszać się kolumną jeden za drugim. Maksymalna liczba rowerów w takiej kolumnie nie może być większa niż 15 (art. 32 ust. 1 pkt 2). Większe kolumny należy podzielić na grupy.

 

     Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 200 metrów.