Jak uzyskać zaświadczenie o wypadku, kolizji drogowej ? - Porady - KPP Jarocin

Jak uzyskać zaświadczenie o wypadku, kolizji drogowej ?

gwiazda3

 

 

     Na postawie z art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 10 71 – tekst jednolity ze zm.) – kopie notatek ze zdarzenia drogowego wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia stosownego pisemnego wniosku przez instytucję lub osobą zainteresowaną (uczestnika) po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł określonej w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) 

 


Na wniosek przesłany przez zakład ubezpieczeń opłata nie jest pobierana – art. 25 ust. 1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124 poz. 1151 z 2003 r. z późn. zm.)

Zaświadczenia o zdarzeniu drogowym wydawane są w sekretariacie Wydziału Prewencji i  Ruchu Drogowego w każdy dzień roboczy w godz. 7.30 – 15.30. Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie,

ul. T. Kościuszki 29, tel. 62 - 749 82 20

Odbiór zaświadczenia - przez osobę zainteresowaną - wydawanego w Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie następuje za okazaniem dowodu osobistego.

Opłatę za wydanie zaświadczenia – notatki informacyjnej ze zdarzenia drogowego, należy wnieść na niżej podane konto

Bank Zachodni WBK SA  nr 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880

W tytule przelewu należy wpisać : Opłata za notatkę KPP Jarocin

Oryginał dowodu wpłaty należy okazać do wglądu, kopię natomiast dołączyć do pisemnego wniosku o wydanie ww. zaświadczenia.