Nowy "taryfikator mandatów karnych" - Porady - KPP Jarocin

Nowy "taryfikator mandatów karnych"

 

     Weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, dla kierowców znane bardziej pod nazwą "taryfikator mandatów".

    Rozporządzenie (Dz. U. nr 202 poz. 1249) wprowadza wiele zmian w dotychczasowym taryfikatorze zarówno w stosunku do kierujących pojazdami jak i pieszych. Do najbardziej istotnych z punktu widzenia kierowcy, należy zaliczyć

·   wprowadzenie grzywny w wysokości 500 zł za parkowanie w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
·         niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej (m.in. czerwone światło) - 300-500 zł,
·         jazdę bez włączonych świateł mijania lub do jazdy dziennej w porze dziennej w ciągu całego roku - 100 zł,
·         jazdę bez wymaganych świateł w tunelu - 200 zł.
·       wobec pieszych przekraczających jezdnię przy czerwonym sygnale świetlnym nowe przepisy przewidują niższą grzywnę w wysokości do 100 zł (obecnie 250 zł).

    Nowy taryfikator precyzuje również zasady wymierzania kary za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (w zakres tego przepisu wchodzi spowodowanie kolizji drogowej), zgodnie z którymi kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona jest o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł.

   Rozporządzenie wprowadza również dodatkową tabelę w której zostały sklasyfikowane niektóre wykroczenia popełniane przez kierowców realizujących przewóz drogowy, co w praktyce dotyczy kierowców zawodowych kierujących pojazdami lub zespołami pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony lub autobusami.

    Odnosząc się do pogłosek na temat zmian w rozporządzeniu trzeba zaznaczyć, że nie zmieniły się zapisy w zakresie kwot mandatów za przekroczenia prędkości. Nowy "taryfikator" nie znosi też punktów karnych, które są nadal przyznawane za popełnione naruszenia drogowe. 


Zapraszamy do pobrania ujednoliconego tekstu rozporządzenia -  taryfikator_05112008