Bezpieczny na przejeździe kolejowym - Porady - KPP Jarocin

Bezpieczny na przejeździe kolejowym

Przejeżdżanie przez każdy przejazd kolejowy wymaga od kierowcy zachowania szczególnej ostrożności. Niestety nadal zdarza się, że niektórzy bagatelizują zagrożenia związane z tymi szczególnymi miejscami. Zderzenie zarówno pojazdu mechanicznego jak i pieszego z pociągiem, na przegranej pozycji zawsze stawia tych pierwszych.

W Polsce jest ponad 12 700 przejazdów kolejowo-drogowych. Przyczyną wypadków w tych miejscach jest przede wszystkim nieostrożność kierowców. Lekceważenie znaku STOP, wjeżdżanie na przejazd, gdy sygnalizator wskazuje światło czerwone, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami przejazdów - to główne grzechy kierowców samochodów. Tak samo zachowują się piesi i rowerzyści. Przejazdy kolejowe należy uznać za miejsca, gdzie użytkownicy dróg; zarówno piesi jak też kierujący pojazdami, bezwzględnie winni przestrzegać przepisów i zasad ruchu drogowego, a zwłaszcza zasady szczególnej ostrożności.

Należy pamiętać, że pociąg to masa kilkuset tysięcy ton. Na jej zatrzymanie - od momentu rozpoczęcia nagłego hamowania, potrzeba odległości nawet 1200 metrów. W starciu z rozpędzonym składem kolejowym, żaden pojazd nie ma szans wyjść bez szwanku. Statystyki tego obszaru nie pozostawiają wątpliwości - niemal każde zdarzenie związane z potrąceniem przez pociąg, kończy się śmiercią osoby w którą skład uderzył. Nie zawsze uczestnicy ruchu zbliżający się do przejazdów kolejowych, są tego w pełni świadomi, a niejednokrotnie pomimo tej świadomości wykazują daleko idącą nierozwagę, zachowując się w powyżej opisany sposób. Często wynika to z przeświadczenia, że „nas” to nie dotyczy, że „nam” się nic nie stanie. Ta pewność, często w połączeniu z rutyną, niejednokrotnie prowadzą do tragedii.

Nawet na przejeździe, gdzie pociąg jeździ z bardzo mocno ograniczoną częstotliwością, należy się zatrzymać i dopiero po upewnieniu się, że tory kolejowe są puste, można jechać dalej. To samo dotyczy przejazdów wyposażonych w sygnalizację dźwiękową, świetlną oraz szlabany. Wystarczy błąd ludzki, awaria sprzętu by doprowadzić do nieszczęścia. Przed każdym przejazdem kolejowym kierowca i pieszy ma bezwzględny obowiązek zatrzymania się i sprawdzenia możliwości przejazdu.

Pomimo wielu akcji profilaktycznych, kampanii medialnych, wciąż nie brakuje kierowców z ograniczoną wyobraźnią i brakiem rozsądku. Przykładem takiego zachowania jest chociażby wjeżdżanie na przejazd gdy szlabany zaczynają opadać bądź wówczas, gdy jeszcze nie podniosły się całkowicie do góry. 

 

 Policjanci przypominają, że w dużym stopniu nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych. Ceńmy i chrońmy życie swoje i innych uczestników ruchu drogowego oraz kolejowego.

 

Wskazówki i fakty dotyczące bezpieczeństwa

1. Pociągi mogą poruszać się w dowolnym kierunku i w dowolnym czasie. Czasami wagony są pchane przez lokomotywy zamiast być ciągniętymi.

2. Lokomotywa waży średnio 80 ton. To powoduje, że siła z jaką uderza w samochód, jest proporcjonalna do siły z jaką samochód miażdży aluminiową puszkę. Wszyscy wiemy, co dzieje się z aluminiową puszką uderzoną przez samochód.

3. Pociągi mają zawsze pierwszeństwo przejazdu w stosunku do pojazdów ratunkowych, uprzywilejowanych, samochodów i pieszych.

4. Pociąg jest szerszy od rozstawu szyn około 1 metra z każdej strony. Jest to szczególnie ważne dla pieszych, którzy powinni zachować bezpieczną odległość od przejeżdżających pociągów.

5. Pociągi towarowe nie jeżdżą o stałych porach, a rozkłady jazdy pociągów pasażerskich ulegają zmianie. Zawsze należy spodziewać się pociągu na każdym skrzyżowaniu drogi i linii kolejowej.

6. Dzisiejsze pociągi są cichsze niż kiedykolwiek, wiele z nich podczas jazdy nie wytwarza charakterystycznego stukotu. Pociąg jest zawsze bliżej i porusza się szybciej, niż myślisz.

7. Nie wolno chodzić po torach, jest to niezgodne z prawem i bardzo niebezpieczne. W momencie, gdy maszynista widzi osobę przechodzącą przez tory w miejscu niedozwolonym lub pojazd na torach jest już za późno. Droga hamowania pociągu może wynieść nawet do 2 km, czyli mniej więcej tyle co długość 20 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. Pociągi nie mogą się zatrzymać na tyle szybko, aby uniknąć kolizji.

8. Jeżeli widać jakiekolwiek elementy infrastruktury kolejowej (tory, rozjazdy) zawsze trzeba zakładać, że są one eksploatowane nawet jeśli pozornie wyglądają na opuszczone.

9. Pamiętaj, aby przekraczać tory kolejowe tylko na wyznaczonych przejściach lub przejazdach, przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych i znajdujących się tam sygnałów.

10. Bądź czujny na terenie kolejowym. Nie czytaj, nie miej słuchawek w uszach, które mogą zagłuszać odgłosy zbliżającego się pociągu; elementy infrastruktury kolejowej nie są miejscem do zabawy lub wypoczynku.