Nieletni nie znaczy bezkarny - Zespół ds. nieletnich i patologii - KPP Jarocin

Zespół ds. nieletnich i patologii

Nieletni nie znaczy bezkarny

W środę, 8 listopada policjantka zajmująca się tematyką profilaktyki w jarocińskiej komendzie, spotkała się z gimnazjalistami oraz uczniami klas VII Zespołu Szkół w Witaszycach. Tematem przewodnim spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich.

Policjantka z Jarocina gościła w Zespole Szkół w Witaszycach na zaproszenie dyrekcji szkoły. Funkcjonariuszka pojechała do szkoły aby spotkać się z uczniami gimnazjum oraz klas VII szkoły podstawowej. W trakcie przeprowadzonej pogadanki,  przedstawiony został zakres odpowiedzialności nieletnich za czyny niezgodne z prawem oraz zakres odpowiedzialności rodziców za postępowanie ich nieletnich dzieci.

 

     Podczas prelekcji zwróciła uwagę również na to, że młodzież odpowiada przed sądem rodzinnym nie tylko za popełniane przez siebie czyny karalne, ale również za demoralizację, czyli między innymi za: wagary, palenie papierosów, picie alkoholu czy posiadanie środków odurzających. Młodzież poinformowana została też o innych środkach prawnych, które mogą zostać zastosowane przez sąd wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego.

     Tematyka spotkania dotyczyła także takich zagadnień jak posiadanie, sprzedawanie i zażywanie narkotyków, dopalaczy;

- stosowanie przemocy i agresji słownej jak i fizycznej wobec koleżanek i kolegów,

- palenie papierosów przez nieletnich,

- groźby w bezpośredniej relacji a także używania w tym celu Internetu i telefonów komórkowych, zastraszanie kolegów i koleżanek,

- wszczynanie bójek i wyłudzanie drobnych sum pieniędzy.

     Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania było nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu przez młodzież. Policjantka tłumaczyła, że umieszczanie wizerunku innej osoby bez jej zgody, szydzenie w sieci, obrażanie czy też znęcanie się psychiczne nad innymi osobami nie jest bezkarne i niesie za sobą prawne konsekwencje.

    Spotkanie to miało na celu przede wszystkim uświadomienie uczestnikom spotkania, że nieletni nie znaczy bezkarny. Często skutki błędów popełnianych w młodości, młodzi ludzie mogą odczuwać nawet przez wiele lat.