O bezpieczeństwie z seniorami - "Razem Bezpieczniej" - KPP Jarocin

"Razem Bezpieczniej"

O bezpieczeństwie z seniorami

Jarocińscy policjanci, w ramach programu "Bezpieczny senior", spotkali się z emerytami i rencistami z gminy Żerków, w trakcie którego omówiono problematykę przestępstw dokonywanych na osobach w wieku senioralnym.

Okazją do spotkań były zorganizowane przez żerkowską fundację Zerknij Tu warsztaty dla osób starszych z terenu gminy Żerków. Przez 2 dni policjanci, strażacy i przedstawiciele Latającego Uniwersytetu edukowali seniorów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Prelekcje zorganizowane w Chrzanie, Szczonowie, Dobieszczyźnie in Żerkowie zgromadziły łącznie kilkadziesiąt osób.

Funkcjonariuszka jarocińskiej policji, mł. asp. Karina Migalska - Cepa zapoznała zebranych słuchaczy z założeniami ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Bezpieczny senior”. Celem spotkania było podniesienie świadomości uczestników na temat zagrożeń  oraz sposobie  reagowania w przypadku ich zaistnienia. Podczas spotkania omówione zostały najczęściej występujące rodzaje przestępstw dokonywane na osobach w wieku emerytalnym. Były to przede wszystkim oszustwa metodą na wnuczka i policjanta oraz nieuczciwa konkurencja.

Policjantka przestrzegała uczestników spotkania przed wpuszczaniem do mieszkania nieznanych osób, pozostawiania niezamkniętych drzwi nawet na kilka minut, czy korzystaniem z usług domokrążców oferujących promocyjne ubezpieczenia, pożyczki a nawet sprzęt AGD i RTV.

Seniorzy mogli dowiedzieć się również, jak ustrzec się przed kradzieżami kieszonkowymi, w jaki sposób nosić przy sobie pieniądze, by w przypadku kradzieży nie stracić całej gotówki. Przypominano, że emocje bardzo często są złym doradcą, dlatego zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, warto ją przemyśleć, skonsultować z rodziną czy nawet skorzystać z porady sąsiedzkiej.

Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej omówił natomiast zagrożenia związane z nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem oraz przypadki, w których ludzie tracą życie w wyniku zaczadzenia się czadem.

Na koniec spotkania wszyscy seniorzy otrzymali kamizelki odblaskowe, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kamizelki ufundowała fundacja Zerknij Tu.