Narkotyki nowe zagrożenie

Szkoda Ciebie na takie patoklimaty – spotkanie z młodzieżą

Profilaktyk i dzielnicowi z jarocińskiej komendy spotkali się wczoraj z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie i Szkoły Podstawowej w Rusku. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Podstawowym tematem były zagadnienia związane z zażywaniem narkotyków i dopalaczy.

O tym, jak bardzo negatywny wpływ na życie i zdrowie młodych ludzi mają uzależnienia, że dopalacze zabijają przypomnieli wczoraj uczniom z dwóch szkół podstawowych: nr 3 w Jarocinie oraz w Rusku, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. Funkcjonariusze przeprowadzili spotkanie profilaktyczne z uczniami tej placówki w ramach kampanii pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło przewodnie brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”!

Funkcjonariusze przedstawili uczestnikom spot, który jest jednym z głównych elementów kampanii. Omówili negatywny wpływ środków odurzających nie tylko na zdrowie, ale także na funkcjonowanie w społeczeństwie. Omówiony łańcuch zdarzeń przedstawił losy młodych ludzi od pierwszego sięgnięcia po narkotyki, do momentu całkowitego wykluczenia i uzależnienia od środków psychoaktywnych. Podczas spotkania omówione zostały też konsekwencje prawne związane z odpowiedzialnością nieletniego w związku z posiadaniem bądź zażywaniem środków odurzających.

Dopalacze to problem, który dotyka całe społeczeństwo. Innym poważnym problemem, z którym mogą spotkać się nie tylko dorośli ale również dzieci i młodzież, są zagrożenia wynikające z korzystania z internetu. Ta tematyka została także szczegółowo omówiona podczas wizyt w obu szkołach. 

  • policjanci w szkole
    policjanci w szkole
  • policjanci w szkole
    policjanci w szkole
  • policjanci w szkole
    policjanci w szkole