Policyjny Telefon Zaufania - Kontakt - KPP Jarocin

Policyjny Telefon Zaufania

Policyjny Telefon Zaufania 

Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie 47 77 55298

czynny w godz. 8:00 - 15:00, po 15:00 działa poczta głosowa   

Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie 

63 - 200  J a r o c i n

ul. Bohaterów Jarocina 15 

47 77 55200

www. jarocin.policja.gov.pl

e-mail:     dyzurny.jarocin@po.policja.gov.pl