Debata z młodzieżą na temat uzależnień - Debaty Społeczne - KPP Jarocin

Debaty Społeczne

Debata z młodzieżą na temat uzależnień

W środę 24 października, w auli widowiskowej  Jarocińskiego Ośrodka Kultury odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu młodzieży i zagrożeniom związanym z dopalaczami i innymi używkami.

Debata została zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie i Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej, a skierowana była do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu jarocińskiego. Jej tematem przewodnim było bezpieczeństwo młodzieży, a celem wspólne określenie zagrożeń, z jakimi zebrani w auli goście spotykają się na co dzień, szczególnie tych związanych z dopalaczami. Debata miała zachęcić samorządowców, policję oraz młodzież do wspólnej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie mł. insp. Andrzej Boruta, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Jarocinie podinsp. Marcin Pierzchalski oraz przedstawiciel Burmistrza Jarocina Pan Józef Hoffmann. Obecni byli także przedstawiciele GOPS-u, pedagodzy szkolni oraz przedstawicielka MONAR-u w Poznaniu.

Na wstępie debaty przedstawiony został stan bezpieczeństwa na terenie powiatu, efekty pracy policjantów oraz przedsięwzięcia, jakie realizowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom, począwszy od seniorów rodu, uczestników ruchu  drogowego po najmłodszych mieszkańców, których dobro powinno być chronione w sposób szczególny. I Zastępca Komendanta omówił także najczęściej spotykane na terenie działania KPP w Jarocinie przestępstwa, których ofiarami jest młodzież oraz wskazał zagrożenia, na jakie najczęściej narażona jest młodzież. Podczas spotkania młodzież została zapoznana z aplikacjami Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i Moja Komenda, z których mogą korzystać w przypadku gdy czują się zagrożeni bądź chcą skorzystać z porady dzielnicowego.

Podczas debaty omówiona została problematyka narkomanii, dopalaczy, alkoholu i innych używek, oraz zagrożeń jakie niesie za sobą zażywanie tego typu środków. Omówione zostały także konsekwencje prawne, na jakie narażeni są nieletni, którzy sięgają po niedozwolone środki.

Pani Agnieszka Gasperowicz z MONAR Poznań przedstawiła prezentację multimedialną, na której zaprezentowała czynniki wpływające na to, że młodzież sięga po używki oraz konsekwencje dla organizmu i życia społecznego, jakie niesie za sobą uzależnienie. 

  Następnym punktem spotkania  była dyskusja młodzieży z zaproszonymi gośćmi i przedstawicielami Policji.