Aktualności

Uczniowie z Jarocina laureatami konkursu „Policjanci w służbie historii”

Data publikacji 02.07.2020

Reprezentacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie znalazła się w gronie 9 laureatów IV edycji konkursu „Policjanci w służbie historii”. W nagrodę uczniowie, których praca została wyróżniona, otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu od czterech lat jest Komenda Główna Policji oraz Instytut Pamięci Narodowej. Zaproszeni do udziału w konkursie „Policjanci w służbie historii” zostali uczniowie policyjnych klas mundurowych z całej Polski. Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczypospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę państwa polskiego.

Dwu i trzyosobowe zespoły miały do wykonania 3 zadania:

- odnalezienie w swojej okolicy i opisanie miejsca pamięci związanego z wkładem polskich policjantów w chlubne karty polskiej historii

- nagranie filmu (1,5-3 min) prezentującego sylwetkę policjanta związanego z tym miejscem pamięci, którego postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom

- zorganizowanie „żywej lekcji historii” dla swoich rówieśników lub uczniów młodszych, prezentującej historię tego miejsca oraz sylwetkę policjanta

W tym roku wykonanie prac było znacznie utrudnione z uwagi na panujący stan epidemii i zawieszenie lekcji w szkołach. Mimo wszystko prace konkursowe zostały zrealizowane przez 67 drużyn. Komisja oceniająca nadesłane materiały wyłoniła 9 zespołów laureatów. Tyle samo zespołów zostało wyróżnionych.

Drużyna klasy policyjno - prawnej z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie, w składzie Maja Cieślak, Aleksandra Krystkowiak i Klaudia Błaszczyk pod okiem opiekunki asp. Agnieszki Zaworskiej z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, w swojej pracy zaprezentowały sylwetkę starszego posterunkowego Franciszka Szymkowiaka. Młodzież wykonała krótki film o życiu zamordowanego w 1940 roku policjanta i zorganizowała żywą lekcję historii przedstawioną za pomocą portali społecznościowych i na portalu historycznym https://historiajarocina.pl/

Praca zespołu z Jarocina została oceniona bardzo wysoko. Uczniowie znaleźli się w gronie 9 laureatów I stopnia. Nagrodą dla najwyżej ocenionych przez jurorów zespołów miał być udział w wyjazdowym seminarium edukacyjnym na terenie Litwy, Łotwy i Rosji, w tym udział w uroczystościach rocznicowych na terenie cmentarza wojennego w Miednoje, na którym znajdują się groby polskich policjantów zamordowanych w 1940 r. Z uwagi na panujące zagrożenie związane z epidemią COVID-19, laureaci otrzymają w tym roku nagrody rzeczowe i finansowe.

Tegoroczna edycja konkursu była czwartą i po raz czwarty uczniowie jarocińskiej „dwójki” zajęli miejsce wśród najlepszych. W tym roku, obok uczennic z Jarocina, laureatami reprezentującymi Wielkopolskę, zostali także uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy. Z uwagi na wysoki poziom prac, organizatorzy postanowili przyznać także nagrody II stopnia i wyróżnienia. Wśród wyróżnionych znalazł się Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu.

  • Laureaci konkursu
    Laureaci konkursu