Człowiek tonie po cichu - Aktualności - KPP Jarocin

Aktualności

Człowiek tonie po cichu

Data publikacji 07.08.2019

W związku z akcją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt." Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą " ponownie na terenie basenu w Żerkowie odbyły się wspólne działania Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, ratowników wodnych oraz Policji mające na celu edukację na terenie akwenów wodnych oraz terenach przyległych

Podczas spotkania z użytkownikami basenu, policjanci przypomnieli o podstawowych zasadach, zakazach,oraz karach jakie można otrzymać w przypadku ich nie przestrzegania.Natomiast strażacy wspólnie z ratownikami wodnymi pokazali jak się zachować kiedy mamy do czynienia z sytuacją zagrożażającą życiu, w przypadku tonięcia oraz urazu kręgosłupa.Podczas spotkania uczestnicy mogli przypomnieć sobie zasady związane z resuscytacją krążeniowo- oddechową oraz jak wykorzystać urządzenie AED.

W trakcie działań uczestnicy otrzymali ulotki dotyczące bezpieczeństwa nad wodą oraz gadżety ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie oraz Miasto i Gmine Żerków.

Należy pamiętać że człowiek tonie po cichu. Nie zachowuję się jak na filmach, nie woła o pomoc.Dlatego w sytuacji zagrożenia wezwijmu jak najszybciej pomoc, każda sekunda dzieli nas od kolejnej tragedi.