Warsztaty z techniki kryminalistycznej dla uczniów - Aktualności - KPP Jarocin

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty z techniki kryminalistycznej dla uczniów

Data publikacji 10.10.2018

Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie współpracując z klasami mundurowymi prowadzi szereg zajęć, które m. in. mają pokazać młodzieży, czym jest służba w formacji mundurowej. Dla uczniów klas III policjanci przygotowali zajęcia praktyczne, w czasie których młodzież mogła nie tylko zapoznać się ze służbą w Policji, ale także nauczyć się podstawowych czynności wykonywanych przez techników kryminalistyki.

Policjanci z Jarocina od kilku już lat współpracują z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie. Mundurowi prowadzą zajęcia dla uczniów klas z przysposobieniem policyjno – prawnym, podczas których wprowadzają młodych ludzi w tajniki służby policyjnej. Zajęcia są zróżnicowane i obejmują zarówno teorię jak i praktyczne zdobywanie wiedzy.

10 października br. technik kryminalistyki z KPP w Jarocinie, podkom. Waldemar Antczak, przygotował dla uczniów klas III zajęcia z zakresu zabezpieczenia miejsca zdarzenia i przeprowadzenia czynności procesowych, związanych z ujawnianiem śladów, ich zabezpieczeniem i sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji

Uczniowie podzieleni zostali na 3 grupy, gdzie każda z nich miała do opracowania inną scenkę. Część młodzieży miała za zadanie wykonać wszystkie czynności związane z oględzinami miejsca wypadku drogowego. Kolejna grupa zbierała ślady pozostawione przez sprawcę włamania do samochodu. Trzeci zespół miał za zadanie wykonanie oględzin oraz dokumentacji na miejscu ujawnienia zwłok. Młodzież okazała się pojętnymi i zdyscyplinowanymi uczniami pokazując, że posiadając wiedzę teoretyczną potrafią ja wykorzystać w praktyce, a co najważniejsze, że potrafią pracować w zespołach.

Od początku roku szkolnego policjanci przeprowadzili z uczniami ponad 30 godzin zajęć. Klasy pierwsze ćwiczyły do tej pory przede wszystkim musztrę policyjną i zapoznawali się z elementami ceremoniału. Uczniowie klas drugich zapoznawani są z zagadnieniami z zakresu przemocy, wykroczeń oraz zagadnień związanych z ruchem drogowym.

Dzięki prowadzonym wspólnie z uczniami działaniom profilaktycznym, młodzież uczy się empatii do innych osób oraz poznaję wartość, jaką jest niesieni pomocy innym osobom. Policjanci wiedzą także, że w nagłych przypadkach, ich uczniowie będą wiedzieli jak zachować się w przypadku sytuacji kryzysowej. Policjanci zachęcają także młodzież do wstępowania w szeregi naszej formacji a co za tym idzie, w przyszłości do wspólnego służenia na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa.