Uczniowie złożyli hołd zamordowanym policjantom - Aktualności - KPP Jarocin

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uczniowie złożyli hołd zamordowanym policjantom

Data publikacji 07.09.2018

Reprezentacje trzech wielkopolskich szkół, w których funkcjonują klasy o profilu policyjnym, wzięły udział w wyjeździe edukacyjnym na Litwę, Łotwę i do Rosji. Wyjazd był nagrodą dla laureatów II edycji konkursu „Policjanci w służbie historii”, organizowanego przez Komendę Główną Policji i Instytut Pamięci Narodowej.

W zorganizowanej przez KGP i IPN drugiej edycji konkursu udział wzięło 113 szkół z całej Polski. Jego uczestnicy mieli za zadanie wykonać trzy zadania, które w efekcie przedstawiały sylwetkę wybranego policjanta II RP. Organizatorzy wyłonili 12 laureatów, wśród których znalazły się trzy drużyny z Wielkopolski: uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach i Zespołu Szkół RCKU w Kościelcu. Nagrodą był wyjazd edukacyjny do miejsc związanych z polską historią a leżących na terenie Litwy, Łotwy i Rosji.

Najważniejszym punktem wyjazdu był udział uczniów w oficjalnych uroczystościach na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje, a także uroczystym złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy w Twerze (w miejscu rozstrzelań). Dużo emocji wzbudził wśród uczestników wyjazdu pobyt w Klasztorze w Ostaszkowie, gdzie więzieni byli polscy policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza. Podczas wszystkich uroczystości laureaci konkursu wystawiali posterunki honorowe i składali znicze. W Miednoje wystawili również poczty sztandarowe.

Wyprawa rozpoczęła się 29 sierpnia br. Wyjazd laureatów, którym towarzyszyli Pani Karolina Kolbuszewska i Karol Litwin z IPN oraz Zastępca Naczelnika d.s. Ceremoniału Policyjnego KGP kom. Artur Duszak, rozpoczął się od Ejszyszek i Zułowa gdzie znajdują się miejsca związane z Józefem Piłsudskim. Podróżując przez Rosję uczniowie mieli okazję zwiedzić Moskwę, w tym Plac Czerwony i Kreml. W znajdującym się w Twerze polskim kościele p.w. Przemienienia Pańskiego odbyło się spotkanie z proboszczem parafii ks. Markiem Tacikowskim, który od wielu lat sprawuje opiekę nad polską nekropolią w Miednoje. Spotkanie odbyło się w obecności oficjalnej delegacji przedstawicieli Ambasady RP w Moskwie, przedstawicieli Policji i Straży Granicznej, Rodziny Policyjnej 1939 oraz policyjnych związków zawodowych.

W Ostaszkowie odbyło się również oficjalne podsumowanie II edycji konkursu „Policjanci w służbie historii” oraz wręczenie dyplomów laureatom przez Zastępcę Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej Mirosława Cieślaka.

Podczas wyjazdu uczestnicy wysłuchali wykładu o represjach, jakie dotykały po wybuchu wojny Polaków mieszkających na tych ziemiach. Laureaci podczas podróży zwiedzili miejsca i obiekty ściśle związane z Polską takie jak: cmentarz na Antokolu i wileńskiej Rossie gdzie pochowane jest serce Józefa Piłsudskiego. W Wilnie laureaci mogli odwiedzić dom w którym mieszkał i tworzył Adam Mickiewicz.

W czasie objazdu uczniowie wraz z opiekunami złożyli na cmentarzu w Ponarach hołd pomordowanej ludności polskiej i żydowskiej – mieszkańców Litwy.

Wspólny wyjazd młodzieży z całej Polski, uczącej się w klasach z przysposobieniem policyjnym, był nie tylko okazją do nauki historii. Był także możliwością integracji i nawiązania nowych przyjaźni. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie weszli: Liliana Mazur, Maksima Nowak i Zuzanna Kubiak. dziewczyny prace przygotowywały pod okiem opiekuna asp. Agnieszki Zaworskiej z KPP w Jarocinie. Historia Polskiej Policji Państwowej jest jednym z bloków tematycznych, które omawiane są przez policjantów z jarocina podczas zajęć w szkole.