Policjant czy sygnalizacja świetlna? Które sygnały są ważniejsze. VIDEO - Aktualności - KPP Jarocin

Aktualności

Policjant czy sygnalizacja świetlna? Które sygnały są ważniejsze. VIDEO

Data publikacji 30.10.2019

Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych to czas wzmożonego ruchu na polskich drogach, szczególnie w okolicach nekropolii, gdzie w znacznie zwiększonej liczbie pojawiają się zarówno zmotoryzowani jak i piesi uczestnicy ruchu drogowego. To czas, gdy w pobliżu tych miejsc pojawiają się policjanci w białych czapkach, białych rękawiczkach i z nieodzownym atrybutem w postaci gwizdka. Policjanci będą mieli w tym dniu za najważniejsze zadanie usprawnić ruch w miejscach, gdzie m.in. będą tworzyć się korki. Tylko czy wszyscy uczestnicy ruchu drogowego wiedzą, które znaki są ważniejsze, na jakie sygnały należy zwracać uwagę w pierwszej kolejności?

Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym

Art. 5. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

 

2.Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

 

3.Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

 

Policjant jest osobą uprawnioną do kierowania ruchem i zgodnie z przytoczonymi artykułami, sygnały dawane przez niego są na drodze tymi najważniejszymi. Do regulacji ruchem przez policjanta dochodzi w różnych sytuacjach, podczas zdarzeń drogowych gdy np. trzeba wytyczyć objazdy, podczas gdy sygnalizacja drogowa świetlna nie działa a istnieje konieczność bezpiecznego upłynnienia ruchu oraz, gdy pomimo sygnalizacji działającej, trzeba wprowadzić regulację ręczną. I wtedy to policjant jest tym najważniejszym wyznacznikiem zachowań na drodze zarówno kierowców, pieszych jak i rowerzystów. Niezależnie jakie sygnały pokazuje sygnalizator, każdy uczestnik ruchu musi o nich zapomnieć i stosować się bezwzględnie do tego, co nakazuje mu znak dany przez policjanta.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, hierarchia pierwszeństwa wśród sygnałów i znaków drogowych wygląda następująco:

- policjant, lub inna osoba uprawniona do kierowania ruchem

- sygnały świetlne

- znaki pionowe

- znaki poziome żółte (najczęściej stosowane przy organizacji ruchu związanej z remontami)

- znaki poziome białe

- ogólne przepisy zawarte w kodeksie drogowym.

 

Co oznaczają sygnały nadawane przez umundurowanego policjanta?

Podstawowe sygnały:

zdj. nr 1 Uwaga! Wszyscy stoją

zdj. nr 2. Otwarcie ruchu dla poszczególnych kierunków ( prawa i lewa strona policjanta) - jazda na wprost

zdj. nr 3. Otwarcie ruchu dla poszczególnych kierunków  - jazda na wprost

zdj. nr 4. Uwaga dla jadących z prawej strony policjanta

zdj. nr 5. Lewoskręt dla jadących z lewej strony policjanta

zdj. nr 6. Lewoskręt dla jadących z prawej strony policjanta

zdj. nr 7. Lewoskręt dla jadących z prawej strony policjanta

 

Piesi poruszają się równolegle do ruchu pojazdów!!!!